facebook pixel

Ac. Anti-Borrelia afzelli | 2706

Analysis information:

Test code: 2706
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Imunoenzimático
Collection conditions: Soro (1 mL)
Stability of the sample: Refrigerada a 2-8ºC