facebook pixel

Ac. Anti-Toxoplasma (IgA) | 1213

Analysis information:

Test code: 1213
Execution time: 7 Dias úteis
Method: Ensaio Imunoenzimático
Collection conditions: Soro (1 mL)
Stability of the sample: Refrigerada a 2-8ºC