facebook pixel

Ac. Anti-Vírus Influenza B (IgG) | 2259

Analysis information:

Test code: 2259
Execution time: 7 Dias úteis
Method: Ensaio Imunoenzimático
Collection conditions: Soro (1 mL)