facebook pixel

IgG4 espec., Alternaria tenuis | 5119

Analysis information:

Test code: 5119
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (1 mL)

Reference values:

Parameter: IgG4 espec., Alternaria tenuis - mg/L