facebook pixel

RAST-IgG4 Alfalactoalbumina (f76) | 2098

Analysis information:

Test code: 2098
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Fluorimunoenzimático
Collection conditions: Soro (250 µL)