facebook pixel

IgG espec., Tremoço (Lupinus albus) | 5110

Analysis information:

Test code: 5110
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (1 mL)

Reference values:

Parameter: IgG espec., Tremoço (Lupinus albus) - mg/L