facebook pixel

RAST-Cortisona (x54) | 2675

Analysis information:

Test code: 2675
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Imunofluorimetrico
Collection conditions: Soro (1 mL)