facebook pixel

RAST-Noz do brasil (Bertholletia excelsa) (f18) | 2377

Analysis information:

Test code: 2377
Execution time: 5 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (500 µL)