facebook pixel

RAST-Caril (Santa maria) (f281) | 2348

Analysis information:

Test code: 2348
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (1 mL)