facebook pixel

RAST-Malte (f90) | 1581

Analysis information:

Test code: 1581
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (100 µL)