facebook pixel

RAST-Mel (f247) | 1107

Analysis information:

Test code: 1107
Execution time: 5 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (500 µL)