facebook pixel

RAST-Múltiplo Alimentos (fx29) | 2754

Analysis information:

Test code: 2754
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (1 mL)