facebook pixel

RAST-Sacarose (x50) | 2985

Analysis information:

Test code: 2985
Execution time: 7 Dias úteis
Method: Radioisótopo
Collection conditions: Soro (1 mL)