facebook pixel

RAST-Lapa (u798) | 2921

Analysis information:

Test code: 2921
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (500 µL)