facebook pixel

RAST-Gliadina (f98) | 2853

Analysis information:

Test code: 2853
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (1 mL)