facebook pixel

RAST-Truta (Salmo gairdnieri) (f204) | 1110

Analysis information:

Test code: 1110
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (500 µL)