facebook pixel

RAST-Eucalipto(Eucalyptus spp) (t18) | 239

Analysis information:

Test code: 239
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (500 µL)