facebook pixel

IgE espec., Múltiplo Ervas Infestantes | 2898

Analysis information:

Test code: 2898
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (100 µL)

Reference values:

Parameter: IgE espec., Múltiplo Ervas Infestantes

Parameter: (Plantago lanceolata, Chenopodium album,

Parameter: Salsola kali, Rumex acetosella)