facebook pixel

RAST-Múltiplo Alimentos (Rfx17) | 1113

Analysis information:

Test code: 1113
Execution time: 8 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimoimunofluorimétrico
Collection conditions: Soro (100 µL)