facebook pixel

Beta-endorfinas (soro) | 5115

Analysis information:

Test code: 5115
Execution time: 13 Dias úteis
Method: Cromatografia Líq. Alta Definição / Espectrometria
Collection conditions: Soro (1mL)
Stability of the sample: Congelada -20ºC

Reference values:

Parameter: Beta-endorfinas (soro) - pg/mL

Step Female Male
Todos <112 <112