facebook pixel

Benzodiazepinas no soro (Pesquisa no Soro) | 1573

Analysis information:

Test code: 1573
Execution time: 2 Dias úteis
Method: Ensaio Imunoenzimático
Collection conditions: Soro (500 µL)