facebook pixel

Troponina I | 1207

Analysis information:

Test code: 1207
Execution time: 2 Dias úteis
Method: Ensaio Imunoenzimático
Collection conditions: Soro (1 mL)