facebook pixel

RAST-Cloreto de Niquel (x16) | 2548

Analysis information:

Test code: 2548
Execution time: 7 Dias úteis
Method: Radioisótopo
Collection conditions: Soro (1mL)