facebook pixel

Ácido Beta Hidroxibutírico (Beta-Hidroxibutirato) [360 min] | 2072

Analysis information:

Test code: 2072
Execution time: 7 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimático / Espectrofotometria
Collection conditions: Soro (1 mL)